Dziękujemy również instytucjom, na które możemy zawsze liczyć:

Urząd Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki


Społdzielnia Rolniczo Produkcyjna - Białuty Błonie

"Dziewiarska Spółdzielnia Inwalidów MALWA" - Grodzisk Maz.


„Firmenich”

 

p.s.s.Społem Grodzisk Maz.

Firma „Wzorek”


 Centrum Kultury W Grodzisku Maz.

Cukiernia Państwa Błaszczyków

Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji WARTA SA

z siedziba Warszawa Chmielna 85/87

Rejonowy Cech Rzemiosł Różnych

Plac Króla Zygmunta Starego 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki