Pracownia Ceramiczna

Powstają prace wykonane z gliny, gipsu, masy solnej, masy papierowej, masy drewnianej. Poprzez formowanie, lepienie różnymi technikami( kuleczki, ślimaki, wałeczki) uczestnicy rozwijają sprawność manualna. Zaletą lepienia w glinie jest nauka zachowania proporcji i perspektywy. Uczestnicy samodzielnie przygotowują materiały, poznają zasady suszenia i wypalania oraz malowania wyrobów z wyżej wymienionych mas.

Dodatkowo w pracowni ceramicznej stosujemy technikę decoupage, eksponujemy w ten sposób przedmioty życia codziennego. Powstają ozdobione pudełka, butelki, wazony itp. Dajemy im „drugie życie”. Wydzieraniem, wyklejaniem, modelowaniem pracujemy nad lepszą motoryką małą, a bawiąc się kolorem rozwijamy zdolności plastyczne oraz swoją kreatywność.