Działamy od 1 Maja 2018

Powstała z projektu Unijnego Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Niepełnosprawnych w WTZ MALWA PLUS i Świetlicy Intergacyjnej Nr. RPMA.09.010014-8192/17

 

CZYNNE CODZIENNIE

od 10 - 18


ZAPRASZAMY

osoby Niepełnosprawne od 18 roku życia

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności