Świetlica integracyjna finansowana ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i Budżetu Państwa w ramach projektu "Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus" w ramach umowy zawartej z PFRON nr.ZZO/000760/07/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rechablitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

CZYNNE CODZIENNIE

od 9.00 - 17.00


ZAPRASZAMY

osoby Niepełnosprawne od 18 roku życia

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Flaga Polski - Wszystkie Symbole - Baza znaków i ich znaczeń

Od 01.06.2021r. Świetlica Integracyjna finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i Budżetu Państwa w ramach projektu Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus” w ramach umowy zawartej z PFRON nr ZZO/000760/07/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON dofinansuje realizację projektu w terminie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 marca 2022, do łącznej wysokości 616 016,50 zł. Stowarzyszenie zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu w wysokości 37 320,00 zł.

Celem zajęć aktywnej integracji jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej, wyrabianie zaradności osobistej i samodzielnego wypełniania ról społecznych wśród 40 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (12K/28M). Osiągnięcie celów możliwe będzie poprzez zapewnienie wielostronnej rehabilitacji społecznej i usprawniającej adekwatnej do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 

Uczestnicy będą brali udział w codziennych zajęciach terapii zajęciowej w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w następujących kołach zainteresowań:

 1. Fotografia – czarno-biało - zajęcia z aparatem cyfrowym i normalnym, pod kontrolą trenera prowadzącego, oglądanie zdjęć na komputerze i obrabianie ich rozdzielczości, a także wywoływanie metodą tradycyjną.
 2. Film – w starym kinie - praca z kamerą, przygotowanie studia filmowego, uczestnicy mają przydzielone role i je przedstawiają, a osoby wyznaczone do obsługi kamery kręcą film pod nadzorem trenera zajęć; montaż filmu, prezentacja filmu wszystkim uczestnikom;
 3. Formy, foremki z gliny, gipsu, betonu - nauka nowych form plastycznych, przygotowanie form gipsowych i betonowych w postaci wazonów, doniczek, świeczników, następnie ozdabiane, malowanie, lakierowanie; przygotowane przedmioty będą prezentowane innym uczestnikom podczas imprez okolicznościowych,
 4. Taniec w polskim kinie XX wieku – zajęcia taneczne, przygotowujące do występu grupy podczas imprez okolicznościowych, nauka tańca z okresu XX/wiek zgodnie z obraną choreografią, w specjalnych strojach z lat XX.
 5. Taniec ludowy i teatr – zajęcia taneczne, przygotowujące do występu grupy podczas imprez okolicznościowych, nauka tańca ludowego zgodnie z obraną choreografią, w specjalnych strojach ludowych; zajęcia przygotowujące do występu grupy podczas imprez okolicznościowych, nauka tańca ludowego w parach
 6. Windyge - zajęcia plastyczne, obrabianie bombek i innych przedmiotów, malowanie, nakładanie wzorów, postarzanie złotem srebrem, lakierowanie; prezentacja gotowych produktów podczas imprez integracyjnych
 7. Zajęcia stolarskie – ramki, proste kształty drewniane, karmiki dla ptaków, szlifowanie drewna, malowanie, lakierowanie; prezentacja gotowych produktów podczas imprez integracyjnych
 8. Zajęcia z tkaniną – szycie fartuchów, toreb ekologicznych, inne proste formy; prezentacja gotowych produktów podczas imprez integracyjnych
 9. Zajęcia komputerowe - bezpieczeństwo w internecie; nauka korzystania z internetu w bezpieczny sposób, korzystania z internetu podczas załatwiania spraw urzędowych, robienia zakupów, itp.
 10. Zajęcia komputerowe - obsługa podstawowych programów - edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 11. Kartki i dekoracje świąteczne - prace plastyczne związane z okresem świątecznym; wycinanie z papieru, przygotowanie dekoracji różnymi technikami plastycznymi, ozdabianie kartek; prezentacja gotowych produktów podczas imprez integracyjnych, a także wysyłanie kartek do najbliższych osób.
 12. Zajęcia florystyczne - praca z kwiatami, przygotowywanie bukietów, stoików, ozdób kwiatowych - z kwiatów sztucznych i żywych (w zależności od porty roku i możliwości i grupach).

Uczestnicy mają również zapewniony udział w integracji kulturalno-rozrywkowych w placówce w wymiarze 48h i poza placówką w wymiarze 32h, zajęciach grupowych z psychologiem w wymiarze 48h, zajęć aktywności sportowej w placówce w wymiarze 36h,

 

Zapraszamy do udziału

Prezes Stowarzyszenia

Iwona Mejsner