Pracownia Stolarska

Na pracowni stolarskiej przebywa obecnie 5 osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Na pracowni uczestnicy uczą sie posługiwania prostymi narzędziami do obróbki drewna typu  wiertarka ręczna, piła kątowa, piła ręczna, wiertarka elektryczna, wyrzynarka. Uczestnicy wykonują wszelkie prace związane z obróbką drewna pod okiem instruktora, ale także zasad bhp podczas pracy z drewnem np.: podstawowe przygotowanie miejsca pracy, właściwe zachowanie się przy pracy z elektronarzędziami typu: wiertarka, wyrzynarka, szlifierka ręczna. Uczestnicy pracowni oprawiają prace innych uczestników w drewniane ramki, wcześnie zrobione na pracowni, ale także dokonują drobnych napraw na terenie warsztatu oraz konserwacji pod okiem instruktora pracowni  Umiejętności zdobyte w tej pracowni pozwalają przygotować oraz przysposobić osobę niepełnosprawną do pracy w zakładzie pracy chronionej, ale także przygotować go do samodzielnego życia. 

Do głównych celów zaliczyć należy:

1)      Wyuczenie podstawowych nawyków przy posługiwaniu się elektronarzędziami typu wiertarka, wyrzynarka, szlifierka np. odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, zabezpieczenie sprzętu po wykonaniu pracy, przybranie właściwej postawy ciała przy wykonywaniu pracy zgodnie z  ergonomią niezbędna przy posługiwaniu się elektronarzędziami

2)      Aktywizacja uczestników oraz zachęcenie ich do podejmowania nowych i w miarę samodzielnych działań

3)      Znaczne usprawnienie motoryki małej w śród uczestników, mających istotne zaburzenia (np. niedowłady ) w jej obrębie.

4)      Nawiązanie więzi terapeutycznej pomiędzy uczestnikami pracowni a instruktorem