Pracowania Plastyczna

Istnieje od początku powstania naszej placówki. Zawsze liczyła 5 uczestników w różnym składzie. Celem tej pracowni jest rozwijanie wrażliwości i kreatywności uczestników poprzez prace plastyczne. Ważnym celem jest zachęcanie do działania i samodzielnego tworzenia oraz odkrywanie własnych możliwości.

Działalność tej pracowni obejmuje następujące techniki plastyczne:

- malowanie różnymi materiałami,

- wyklejanie,

- masa solna i inne materiały plastyczne

- malowanie witraży

- malowanie na deskach,

-wypalanie w drewnie,

- teatroterapia,

-wykonywanie kart okolicznościowych i stroików

 

Zajęcia w tej pracowni rozwijają samodzielność, kreatywność i uczą obowiązkowości i systematyczności, co jest niezbędne do przygotowania osób niepełnosprawnych, do życia zawodowego i pełnienia ról społecznych.