WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ - WTZ

 DATA ZAŁOŻENIA  27.06.1994r.

PIERWSZE ZAJĘCIA  02.09.1994r.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest częścią jednostki organizacyjnej, utworzoną w celu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych, niezdolnych do podjęcia samodzielnej pracy,  posiadającym orzeczoną grupę inwalidztwa ze wskazaniem do WTZ.


Warsztat jest placówką pobytu dziennego działającą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Uczestnicy na zajęcia dowożeni są busem z Powiatu Grodziskiego.

WTZ zajmuje 500m2 powierzchni użytkowej na 2 piętrze (jest winda)

w budynku Spółdzielni Inwalidów „MALWA”

 Celem WTZ jest realizacja poprzez różne formy aktywności  procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

  


 


 

  


 

 Uczestnicy po przyjęciu do WTZ maja opracowany indywidualny program rehabilitacyjny, który określa:

- formy i zakres rehabilitacji

 - metody nauki umiejętności zawodowych

- formy współpracy z rodzicami (opiekunami)

- efekty rehabilitacji

- okres pobytu w WTZ

- osoby odpowiedzialne za realizację programu

W indywidualnym programie uczestnika powinny być informacje na temat jego osoby, planowanych wobec niego działań oraz oczekiwanych efektów.


W Warsztacie działa Rada Programowa w skład której wchodzą:

- kierownik

- psycholog

- instruktorzy terapii zajęciowej

- rehabilitant


 

Zadaniem Rady Programowej jest dokonywanie okresowej oceny (dwa razy w roku) realizacji indywidualnego programu dla uczestnika WTZ z dokonanych osiągnięć i postępów w rehabilitacji.

 

  


STOWARZYSZENIE NA

RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MALWA PLUS"


Zostało zarejestrowane w dniu 27.12.2010r. w Sądzie Rejonowym dla
M. St. Warszawy, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374369 z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na ulicy Traugutta 40. 

W dniu 21.02.2011r. Władze Powiatu Grodziskiego oraz Powiatowe CentrumPomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. podpisały umowe ze Stowarzyszeniem MALWA PLUS dotyczącą prowadzenia Warsztatu Terapii Zajeciowej przez Stowarzyszenie na obowiązujacych do tej pory zasadach, z zachowaniem całej kadry pracowniczej począwszy od dnia 1.03.2011r.


 

 

 

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

1% Podatku dla Nas 

KRS 0000374369